قیمت خرید پاپ آپ برای تبلیغ دهندگان

قیمت پاپ آپ برای خریداران :

کاربرانی که قصد خرید پاپ آپ را دارند توجه کنند که می توانند به ازای هر بازدید کننده ای که میخواهند برای سایت خود خریداری کنند باید مبلغ 25 ریال بپردازند به عنوان مثال برای خرید 1000بازدید کننده 25 هزار ریال باید بپردازند .(هر پاپ آپ = 25 ریال)

دوستان میتوانند از طریق پنل کاربری خود این اقدام را انجام دهند

کاربرانی که قصد خرید بازدید را دارند میتوانند از طریق پنل کاربری خود و در قسمت تبلیغات پایین صفحه این اقدام را انجام دهند